Pogrzeb

Pogrzeb katolicki jest pożegnaniem zmarłego nie tylko przez najbliższych i znajomych, ale szczególnie przez Kościół, do którego zmarły należał przez całe życie od chwili swego chrztu.

Jeżeli zmarły(a) był(a) naszym parafianinem

Najpierw w zarządzie cmentarza załatwiamy miejsce i termin pogrzebu.

Następnie w kancelarii parafialnej przedkładamy potrzebne dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • informacja z cmentarza o terminie pogrzebu – (przekazywana jest telefonicznie do duszpasterzy z biura zarządy cmentarza)
  • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

Jeżeli zmarły(a) nie był(a) z naszej parafii
Jak wyżej, plus zgoda z parafii zmarłego, że może być pochowany przez kapłana z naszej parafii.

WAŻNE!
Najlepszym darem dla zmarłego jest Msza święta sprawowana w jego intencji i pełne uczestnictwo we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej w intencji zmarłego.

Intencje mszalne za naszych zmarłych można zamawiać w kancelarii parafialnej (np. podczas załatwiania spraw związanych z pogrzebem) bądź na cmentarzu przed uroczystościami pogrzebowymi u kapłana, który przewodniczy uroczystościom pogrzebowym.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących pogrzebu można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.