Ogłoszenia

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 VII 2024 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

XV Niedziela Zwykła, 14.07.2024 r.

  1. Dziś gościmy z posługą w naszym Sanktuarium młodzież z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Cieszymy się z ich obecności. Po Mszy Świętej o godz. 11.30 ugościmy ich obiadem w naszym zakonnym refektarzu.

  2. Biskupi zgromadzeni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wyrazili sprzeciw wobec zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w organizacji lekcji religii w szkole. Zmiany te zakładają łączenie dzieci w różnym wieku na lekcjach religii w oddziałach nawet 30 osobowych, umieszczanie lekcji religii na początku lub końcu planu zajęć szkolnych, redukcję godzin z religii do jednej godziny tygodniowo i niewliczanie oceny z religii do średniej ocen. Biskupi zaapelowali o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Przypomnieli, że mają oni prawo do lekcji religii na terenie szkoły, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Księża Biskupi podkreślili też to, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny się dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Zaapelowali, by wszyscy wierni, a szczególnie rodzice, odważnie zabierali głos w tej sprawie.

  3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie poszukuje rodziny chcącej dać wszechstronną opiekę rodzeństwu: chłopiec lat 5, dziewczynka lat 4, dziewczynka lat 3, dziewczynka 1,5 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny. Numery telefonów znajdują się na tablicy informacyjnej z tyłu kościoła.

  4. Przy nawiedzaniu kościołów w letnie upały pamiętajmy o odpowiednim stroju: zakryte ramiona, spodnie i spódnice za kolana. Życzymy wszystkim dobrego i Bożego wypoczynku.

  5. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Stefan Janusz. Wieczny odpoczynek...