„II Niedziela Wielkiego Postu „ad gentes” przypomina o naszej odpowiedzialności za misje w świecie. Na mocy chrztu św. jesteśmy misjonarzami i wszystkim nam Chrystus powierzył mandat misyjny (RMis 77). Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami” – podkreśla Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp. Jan Piotrowski. Dodał, że w Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „jednoczymy się w modlitwie z 1800 misjonarkami i misjonarzami z Polski, głoszącymi orędzie ewangeliczne w 99 krajach misyjnych”. Warto dodać, że polscy misjonarze franciszkańscy pracują w 19 z nich.

„Ten, kto z wiarą uczestniczy w tajemnicy Wieczernika, uczy się od Chrystusa kochać bliźnich, wprowadzać w ludzką rzeczywistość pokój i Bożą radość. Jak z Wieczernika, tak i z każdej Mszy św., wychodzimy z odnowionym postanowieniem, by miłować” – napisał bp Piotrowski, nawiązując do hasła tegorocznej Niedzieli „ad gentes” – „Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”. „Nasi misjonarze, umocnieni Eucharystią, wychowani w szkole Wieczernika ofiarnie posługują na misjach. Głoszą Ewangelię, dzieląc się swą wiarą oraz potwierdzając ją czynami miłości bliźniego, solidarności i ochoczej pomocy ubogim, chorym i słabym”.

Oprócz modlitwy i ofiarowania Panu Bogu cierpień i trudów życiowych w intencji misji, można wspierać misjonarzy finansowo i materialnie. Posługują oni w młodych Kościołach, które zwykle są w najbiedniejszych krajach świata i dla realizacji swej misji potrzebują środków, dzięki którym prowadzą dzieła charytatywne, opiekuńcze, medyczne oraz edukacyjne. „Pomóżmy dziś misjonarzom, którzy nasze ofiary przekują na dobro, konkretne dzieła z zakresu ewangelizacji, edukacji, opieki zdrowotnej czy infrastruktury.

Nasza akcja pomocy “Woreczek ryżu” od 11 lat pomaga realizować projekty dla dzieci, głównie z Kenii i Ekwadoru. W ubiegłym roku Franciszkański Sekretariat Misyjny wraz z Fundacją “Tworzyć Miłością” zrealizowali projekty na kwotę 123.000zł:

w Kenii:

– warsztaty dla dzieci narażonych na zagrożenia związane z handlem ludźmi w Kikambala;

– zakup żywności, leków i środków higienicznych;
– zakup mebli do Szkoły św. Antoniego w Ruiri;
– zakup środków ochrony osobistej dla Przychodni św. Jana Pawła II w Ruiri;
– zakup maszyny dla szkoły krawieckiej do wykonywania emblematów i naszywek na mundurki szkolne w Limuru;
– zakup dystrybutora wody, wody butelkowanej oraz żywności dla sierocińca w Limuru (8 356,40 zł);
– zakup książek, projektora i zapasu mleka dla Szkoły św. Antoniego w Ruiri;

w Ekwadorze:

– zakup żywności i przyborów szkolnych dla dzieci z Tulcan

– sprzęt medyczny do laboratorium w Canoa.  

Dołączyć do grona darczyńców można poprzez ofiary na konto organizatorów, a także wysyłając SMS o treści DAR na numer 72052.

Więcej informacji o sposobach pomagania misjom można znaleźć na stronie www.woreczekryzu.pl lub www.sekretariatmisyjny.pl i www.fundacjatm.pl 

BACK TO TOP